Stödboende

Stödboende

Processteamet erbjuder vuxna och familjer, boende med tillsyn i våra lägenheter. Vi har lägenheter i varierande storlekar som är fullt utrustade och ligger i allmänna bostadshus.  

Målet med insatsen är att klienterna ska få de färdigheter som krävs för att klara ett självständigt liv med daglig sysselsättning, eget boende och fungerande sociala relationer. Alla klienter har tillgång till en Case manager under placeringen. Case managern hjälper till med att bygga upp ett nätverk kring klienten med t.ex. studier, fritid, praktik/arbete, sjukvård, socialtjänst samt övriga myndighetskontakter. Case managern ansvarar också för att insatsen sker enligt vårdplanen och genomförandeplanen. 

Case managern hjälper klienten att hitta verktyg att klara sig på egen hand och motiverar klienten att bibehålla kontakterna med de nätverk som skapats. 

Här finns exempel på vilka insatser som ingår

“Börja med att göra det nödvändiga, gör sedan det möjliga, och plötsligt gör du det omöjliga”

- Franciskus av Assisi