Så här går det till

Behöver du hjälp att kontakta socialtjänsten eller polisen?

Den boendeform och insats du har hos oss styrs av dina individuella behov. Du är delaktig i alla planeringar och beslut för att du ska få rätt stöd och hjälp utifrån dina behov. Vi kommer att ha regelbunden kontakt med din socialsekreterare för att utvärdera hur din planering går. Om du har några synpunkter kan du alltid vända dig till verksamhetschefen eller din socialsekreterare. 

Du behöver flytta

Be din socialsekreterare ta kontakt med oss på Processteamet

Samtal

Din socialsekreterare och personal från Processteamet pratar om hur vi kan hjälpas åt att ordna ett bra boende med rätt typ av stöd för dig

Träffas

Vi träffas för att prata om hur dina behov och önskemål ser ut. Om allt känns bra bestämmer vi när du kan flytta in

Nytt boende

Personal från Processteamet hjälper dig att flytta till ditt nya boende

Vill du komma i kontakt med oss?