Individuella speciallösningar

Individuella speciallösningar

Processteamet har lång erfarenhet av att jobba med individer som har en omfattande vårdkonsumtion där tidigare placeringar på anstalt, institution och behandlingshem inte fungerat p.g.a. olika orsaker. Vi kan på uppdrag av beställare skräddarsy en insats/behandlingspaket där vi verkar som känselspröt och tar ett helhetsansvar för placering, utslussning och eftervård. Vi erbjuder stödboende i enskilda lägenheter, avhopparprogram och behandlingsinsatser. Vi har även ett välutvecklat samarbete med välrenommerade behandlingshem för dessa typer av insatser. Vi kan även skräddarsy utslussning och eftervårdspaket för beställarens befintliga placeringar från anstalt, institution eller behandlingshem.

Processteamet har också ett mycket välutvecklat samarbete med psykologer och psykoterapeuter och kan erbjuda terapier och utredningar.

“Börja med att göra det nödvändiga, gör sedan det möjliga, och plötsligt gör du det omöjliga”

- Franciskus av Assisi