Avhoppare

Avhopparverksamhet

Processteamet erbjuder avhopparverksamhet och skyddat boende för individer som vill förändra ett destruktivt liv i utanförskap med kriminalitet och organiserad brottslighet. Det kan vara individer som är på väg in i kriminalitet eller som varit aktivt kriminella under längre perioder.  

Processen med ett avhopp är ofta lång och därför måste arbetet med avhopparen bedrivas långsiktigt. Att vara involverad i en kriminell gruppering under en längre tid medför konsekvenser på flera plan och den kriminella livsstilen blir en stark del av individens identitet. Detta gör att det blir oerhört svårt att bryta med grupperingen och det behövs professionell hjälp för att lyckas.  

Alla individer är unika och har olika behov av insatser för att kunna lyckas med att lämna ett destruktivt liv med kriminalitet och utanförskap. Insatserna bör vara individ och behovsanpassade och arbetet måste gå i rätt kronologisk ordning för att lyckas.  

Vi erbjuder behandlingar där vi arbetar utifrån evidensbaserade kartläggningar och metoder, med fokus på återfallsförebyggande insatser för att bryta en destruktiv livsstil. Genom att individ anpassa behandlingen kan vi motivera, vägleda och stötta klienten att ta sig igenom förändringsarbetet. Målet är att hjälpa klienten till en önskad livsstilsförändring och ersätta de negativa tankar, känslor och beteenden samt öka motivationen och stärka klienten att tro på sin egen förmåga.

Processteamet är medvetna om dynamiken i behovsbilden. 

Vi har en evidensbaserad arbetsmodell där vi utgår ifrån:

Här finns exempel på vilka insatser som ingår i vår avhopparverksamhet

Vill du veta mer om vår avhopparverksamhet?

“Börja med att göra det nödvändiga, gör sedan det möjliga, och plötsligt gör du det omöjliga”

- Franciskus av Assisi