Eftervård/Utsluss

Eftervård/Utsluss

Erfarenhet visar att återfallsrisken är stor vid hemkomst från anstalt, institution och behandlingshem. 

En individ som just avtjänat ett fängelsestraff eller avslutat en behandling befinner sig i en skör fas i livet. Ensamhetskänslor och utanförskap är mer regel än undantag. I just den fasen är det väldigt lätt att ta ett återfall och ramla tillbaka in i gamla mönster med kriminalitet, missbruk och självdestruktiva beteenden. Ofta behöver också klienten praktisk vägledning när det gäller arbete, boende, ekonomi, ansvar för vardagliga sysslor samt stöd i kontakten med myndigheter eller vården. 

Alla klienter som har insatsen eftervård/utsluss hos oss har en Case manager som gör en  grundlig kartläggning av klientens stödbehov och focus i stödet ligger på delaktighet och återanpassning till samhället. Vi kan även erbjuda stödboende i enskilda lägenheter som en del i utslussning till ett eget självständigt boende. 

Det är viktigt att klienten själv står för handlingen/utförandet, men behöver i regel stöd med att reda ut vad som behöver göras, hur det behöver göras och vilka hinder som finns.

“Börja med att göra det nödvändiga, gör sedan det möjliga, och plötsligt gör du det omöjliga”

- Franciskus av Assisi