Vilka är vi?

Processteamet är ett tjänsteföretag som arbetar på uppdrag av socialtjänsten, kriminalvården och polisen. Vi erbjuder kvalificerat behandlingsarbete och boendelösningar för ungdomar, vuxna och deras familjer.

Grunden i vår verksamhet är ett välutbildat och multidisciplinärt team som tillsammans har mer än 30 års erfarenhet från kvalificerat behandlingsarbete på öppenvård, slutenvård, socialtjänst och psykiatri. Vi har spetskompetens i arbete med kriminalitet, missbruk, samsjuklighet, psykosociala och neuropsykiatriska funktionsvariationer samt människor med svår social belastning.

Kompetens

Kvalitet

Processteamet prioriterar kvalitét framför kvantitet. Vi har ett upparbetat kvalitetsledningssystem och bedriver fortlöpande ett systematiskt förbättringsarbete som syftar till att öka och säkra verksamhetens kvalité enligt SOFS 2011:9.

Dokumentation

Dokumentation sker i vårt journalsystem Infosoc i enlighet med SOFS 2014:5.